SK | EN

Firma Drevoprogres spol. s r.o. je rodinná firma, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1991 špecializuje najmä na výrobu uceleného súboru stolárskych komponentov pre novostavby rodinných domov. Po zabudovaní nových technológií na výrobu eurookien z lamelovaných hranolov v roku 1998 si firma udržuje štandardne vysokú technickú, estetickú a úžitkovú úroveň svojich výrobkov, ktoré sú známe na celom Slovensku ale aj v mnohých krajinách Európskej únie. Ďalším významným medzníkom bolo zakúpenie 5 osového CNC stroja na opracovávanie drevených modelov pre potreby zlievarenstva a tiež foriem pre laminovanie.

 

V roku 2013 firma zahájila vývoj reproduktorových sústav najvyššej kvality. S uvedenými reproduktorovými sústavami sme sa zúčastnili v roku 2014 výstavy High End Slovakia a podobne zameranej výstavy v Budapešti. Na oboch výstavách sme zaregistrovali veľký záujem o naše produkty. To nás inšpirovalo uviesť naše produkty na trh pod vlastnou značkou.

KONTAKT