SK | EN

Dizajn podriadený akustike

 

Naprostá väcšina reproduktorových sústav, ktoré sa ponúkajú na trhu majú ozvučnicu vyrobenú klasickým postupom - pravouhlé skrine, ostré rohy. Väcšina reproduktorových sústav má tvar kvádra, prípadne nejakého iného viachranu. Mnohé z nich majú výstavný dizajn a povrchovú úpravu, ale chýba im tzv. akustický dizajn. Čo to je?

Ešte v 30. rokoch minulého storočia bolo experimentálne preukázané, že hranatá ozvučnica je zdrojom prídavných zvlnení v amplitúdovej a fázovej charakteristike. Ako je to možné? Určite všetci dávno chápeme nevyhnutnosť dobrého aerodynamického dizajnu dnešných automobilov, lietadiel a všetkých rýchlo sa pohybujúcich telies. Poviete si, ale veď reprosústava sa nehýbe. Ona nie, ale zvuková vlna, ktorá vzniká v reproduktoroch áno a to rýchlosťou 344 m/s. A pri takejto rýchlosti a vlnovej dĺžke korešpondujúcou s rozmermi sústavy vznikajú javy zvané difrakcie. Totiž zvuková vlna sa nešíri len vpred, ale je všesmerová. Keď opúšťa rovinu čelnej dosky v pravom uhle, vzniká difrakcia. Difrakcia je jav, keď dochádza k prudkému ohybu vlny. Táto potom interferuje s vlnou pohybujúcou sa v priamom smere. Toto vyvoláva nežiadúce zvlnenie amplitúdovej a fázovej charakteristiky. Nakoľko difrakcia nemá konštantú úroveň vo všetkých vyžarovaných smeroch, spôsobuje nežiadúce zafarbenie a skreslenie zvuku.

Keď sú hrany výrazne zaoblené a skriňa má vhodný tvar, alebo je reproduktor namontovaný na dostatočne veľkej tzv. nekonečnej ozvučnici, tak je tento jav výrazne potlačený, alebo vôbec nevznikne.

 

Modelovanie

Návrhy našich reprosústav vznikajú 3D modelovaním. Po určení tvaru, rozmerov modelu, vzájomných vzdialeností reproduktorov a zadania iných parametrov je tento rozdelený na jednotlivé sekcie. Konštruktér sa ďalej musí vysporiadať aj s ďalšími požiadavkami ako estetičnosť návrhu a mechanická (antirezonančná odolnosť).

 

Tieto samostatne oddelené moduly sú osobitne ošetrené špecializovaným programom, ktorý optimalizuje samotné obrábanie. Potom sa pripravujú obrobky a následne sa na 5 osovej CNC fréze príslušný diel vyrobí. Následne sa diely zlepia, vytmelia a povrchovo upravia. Niektoré diely sú z dôvodov pevnosti vyrábané ako lepené sendviče. Majú mimoriadnu tuhosť a odolnosť voči vibráciám. Vznikajú lepením a lisovaním 

 

 

Meranie, návrhy výhybiek

Do hotových ozvučníc sa osadia reproduktory, tlmiaci materiál a realizujú sa akustické a elektrické merania parametrov samotných reproduktorov. Ide o sadu osových a mimoosových meraní amplitúdovej a fázovej charakteristiky a tiež elektrickej impedancie reproduktorov.

Tieto dáta sa natransportujú do simulačných programov, v ktorých sa určí zapojenie elektrických filtrov a hodnôt pasívnych súčiastok elektrických výhybiek. Po modelovaní sa realizujú ďalšie merania hotovej reprosústavy a vykonáva sa optimalizácia výhybky. Úplne na záver sa realizujú posluchové skúšky.

 

 

 

Komponenty

V našich reproduktorových sústavách používame kvalitné reproduktory popredných svetových výrobcov ako napr. ScanSpeak, SEAS, Morel, Dayton, Audax, Eton etc.

Sú starostlivo vyberané na základe ich elektroakustických parametrov ako je amplitúdová a fázová chaakteristika, nízke skreslenie a zaťažiteľnosť. Ďalším nezanedbateľným faktorom pri výbere je spoľahlivosť a dostupnosť používaných reproduktorov.

Všetky súčiastky do výhybiek sú pred montážou premerané a skontrolované. Nakoľko niektoré cievky v našich sústavách majú atypické hodnoty, tak si ich vyrábame sami.

meranie_web simulacia_II simulacia rez1 rez2 rez3
KONTAKT